Khi truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn sẽ có một phần năng lượng bị mất mát do hiện tượng tỏa nhiệt. Sẽ lợi hơn khi giảm lượng hao phí năng lượng này. Cường độ dòng điện trong dây dẫn $I = \frac{P}{{U\cos \varphi }}$ P là công suất truyền đi ở nơi