Chuyên đề độ lệch pha dòng điện xoay chiều

Xét một mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện có điện dung ghép nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì trong mạch có dòng điện xoay chiều chạy trong. Dựa vào biểu thức dòng xoay chiều và điện áp

Chuyên đề tổng trở mạch điện xoay chiều RLC

Chuyên đề tổng trở mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp là kiến thức căn bản giúp học sinh hiểu các bài tiếp theo thuộc chương dòng điện xoay chiều này. Gọi: R là điện trở thuần, đơn vị là Ω r là điện trở của cuộn dây, đơn vị là Ω (nếu cuộn dây thuần