Tiếp tục chuyên đề mạch điện xoay chiều, phần này tôi giới thiệu với các em mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần. Hy vọng sẽ hữu ích với các em. Giả sử đặt vào hai đầu mạch điện chỉ chứa cuộn cảm thuần một điện áp xoay chiều u = Uocos(ωt +