Xét một mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện có điện dung ghép nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều thì trong mạch có dòng điện xoay chiều chạy trong. Dựa vào biểu thức dòng xoay chiều và điện áp