Chuyên đề tổng trở mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp là kiến thức căn bản giúp học sinh hiểu các bài tiếp theo thuộc chương dòng điện xoay chiều này. Gọi: R là điện trở thuần, đơn vị là Ω r là điện trở của cuộn dây, đơn vị là Ω (nếu cuộn dây thuần