Mạch điện RLC có điện trở R thay đổi là một trong 3 dạng toán quan trọng; khó và hay gặp trong đề thi tuyển sinh của BGD&ĐT. Chúng ta cùng nhau vào nội dung Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R thay đổi; cuộn dây không thuần cảm với hệ số tự cảm