Dòng điện xoay chiều có vai trò quan trọng với đời sống, trong chương trình THPT chúng ta chỉ học bản chất của dòng điện chứ không nói nhiều ứng dụng. Chuyên đề này sẽ đề cập tới biểu thức của dòng điện xoay chiều, biểu thức hiệu điện thế xoay chiều. Biểu thức cường