Mạch RLC có L thay đổi là dạng bài hay thường gặp trong đề tuyển sinh. Bài viết tập trung vào giá trị cực đại của hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn cảm. Cho mạch điện gồm điện trở thuần R; cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm thay đổi được;