Khi học về dòng điện xoay chiều là các em phải hiểu và vận dụng được định luật ôm. Mong muốn các em dễ hiểu và nhớ lâu nên bài này trình bày chi tiết. Gọi I là cường độ dòng điện hiệu dụng, đơn vị là A U là hiệu điện thế giữa hai