Máy phát điện xoay chiều là một thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng dựa trên nguyên tắc của hiện tượng cảm ứng điện từ. Máy phát điện gồm hai bộ phận chính là phần cảm và phần ứng. Với:  Phần cảm: là nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện để tạo